Liên hệ

Địa chỉ: 110/26 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Trung Tâm Bảo Hành khu vực Đông Nam Á của JV-Technoton: 110/26 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Cell Phone: 0903 664 871

Tel: (08) 62 879 925

Fax: (08) 62 885 138

Email: info@mekongwave.com

  • Click to open larger map

Feedback

UserName

Email

Subject

Message