ỨNG DỤNG.

EMAIL MARKETING ĐỂ THU HÚT HỌC SINH-SINH VIÊN

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở English...Read more

GIỚI THIỆU MỘT SỐ ỨNG DỤNG EMAIL-MARKETING

1/ Giới thiệu  Khi muốn giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ..Read more

Remote monitoring system

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO TỪ XA 1. Sơ đồ hoạt động..Read more

Remote monitoring system

HỆ THỐNG GIÁM SÁT CẢNH BÁO TỪ XA


1. Sơ đồ hoạt động của hệ thống

Có 2 tùy chọn

1.1. Chỉ cảnh báo SMS
1.1.1. Mô hình hệ thống

SCADA_SMS_diagram

 

1.1.2. Trạm:
 1. Gắn 1 thiết bị giám sát GSM RTU (Remote Terminal Unit).
 2. Thiết bị có các cổng I/O để giám sát trạng thái Trạm :

1.Cổng Digital input phát hiệu tín hiệu số ON/OFF : ví dụ tắt mở nguồn cấp, cửa, báo cháy, báo khói, rò điện …

2.Cổng Analog input phát hiệu tín hiệu tương tự: ví dụ nhiệt độ, dòng rò …

3.Cổng Digital output : kích hoạt cảnh báo tại chổ như báo chuông, có thể cắt nguồn thông qua relay.

4.Module GSM cho phép kết nối về Trung tâm qua mạng GSM dùng GPRS và/hoặc SMS. Dữ liệu truyền về Trung tâm theo định kỳ thời gian hoặc khi có cảnh báo từ các cổng I/O trên.

 1. Thiết bị có tích hợp relay qua cổng output có thể ngắt nguồn khi có rò điện.
 2. Thiết bị có tích hợp loa/chuông để báo động tại chổ qua cổng output.

 

1.1.3. Người sử dụng:

Khi có một sự cố từ một cảm biến/tiếp điểm từ trạm bất kỳ, chương trình gửi tin nhắn SMS đến máy điện thoại của người quản lý. Nội dung tin nhắn có thể tùy biến theo yêu cầu và chứa đủ thông tin về thời gian, tiếp điểm xảy ra sự cố.

Chú ý: theo chuẩn SMS, chiều dài 1 tin nhắn tối đa 160 ký tự ASCII, nếu tin nhắn dài hơn sẽ tự động chia nhỏ.

 


1.2. Cảnh báo SMS kết hợp truyền dữ liệu GPRS để lưu trữ, xem lại và lập báo cáo
1.2.1. Mô hình hệ thống

SCADA_RTU_SMS_diagram

1.2.2. Trạm
 1. Gắn 1 thiết bị giám sát GSM RTU (Remote Terminal Unit).
 2. Thiết bị có các cổng I/O để giám sát trạng thái Trạm :

1.Cổng Digital input phát hiệu tín hiệu số ON/OFF : ví dụ tắt mở nguồn cấp, cửa, báo cháy, báo khói, rò điện …

2.Cổng Analog input phát hiệu tín hiệu tương tự: ví dụ nhiệt độ, dòng rò …

3.Cổng Digital output : kích hoạt cảnh báo tại chổ như báo chuông, có thể cắt nguồn thông qua relay.

4.Module GSM cho phép kết nối về Trung tâm qua mạng GSM dùng GPRS và/hoặc SMS. Dữ liệu truyền về Trung tâm theo định kỳ thời gian hoặc khi có cảnh báo từ các cổng I/O trên.

 1. Thiết bị có tích hợp relay qua cổng output có thể ngắt nguồn khi có rò điện.
 2. Thiết bị có tích hợp loa/chuông để báo động tại chổ qua cổng output.

 

1.2.3. Máy chủ trung tâm:

a) Nhận dữ liệu giám sát từ GSM/GPS RTU bằng 1 máy chủ TCP. Lưu trữ thông tin vào Database.

b) Ứng dụng tại trung tâm sẽ phân tích và hiển thị trên màn hình giám sát về tình trạng của các Trạm.

c) Kết hợp với bản đồ số GIS, cho phép xem bản đồ phân bố các Trạm trên toàn hệ thống và trạng thái tức thời của từng Trạm.

d) Khi có cảnh báo, thiết bị gửi tín hiệu về Trung tâm. Chương trình ứng dụng chạy tại Trung tâm nhận cảnh báo sẽ hiển thị ngay trên màn hình giám sát và có thể báo qua loa.

e) Đồng thời chương trình ứng dụng có thể nhắn tin cảnh báo SMS đến người quản lý trong danh sách số điện thoại đã cấu hình sẵn.

f) Người sử dụng đăng nhập vào hệ thống xem các báo cáo tình trạng chi tiết theo từng ngày. Các báo cáo tổng hợp cho phép thống kê theo tháng, quý và năm.

 

 

1.2.4. Người sử dụng:
 1. Nhân viên giám sát hệ thống truy cập vào Web site máy chủ Trung tâm để cập nhập thông tin về toàn bộ các Trạm cần theo dõi. Việc kết hợp với bản đồ số GIS cho cái nhìn toàn diện và trực quan về tình hình phân bổ các Trạm.
 2. Hàng ngày nhân viên giám sát hệ thống truy cập vào Web site máy chủ Trung tâm, theo dõi qua màn hình giám sát tình trạng. Khi có một sự cố từ 1 trạm bất kỳ, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo trên màn hình. Đồng thời chương trình cũng gửi tin nhắn SMS đến máy điện thoại của người quản lý.
 3. Với giao diện Web, người quản lý và lãnh đạo có thể truy cập từ bất cứ đâu và bất cứ khi nào để xem tình trạng và các báo cáo thống kê về hệ thống Trạm.

 

1.2.5. Môi trường truyền dữ liệu:

 

a) Thiết bị GSM RTU cho phép gửi dữ liệu 2 chiều với trung tâm qua đường truyền GPRS. Thiết bị sử dụng SIM điện thoại giống như một điện thoại thông thường, không phụ thuộc vào kết nối mạng Internet tại Trạm.

b) Cảnh báo SMS hoặc điện thoại sẽ dùng GSM modem từ máy chủ Trung tâm.

 

 

1.2.6. Chức năng chương trình:

 

1.2.6.1. Login/Logout :
 • Login : đăng nhập vào hệ thống.
 • Logout: Thoát khỏi hệ thống.

 

1.2.6.2. Quản lý tài khoản cá nhân:
 • Cập nhật các thông tin cá nhân.
 • Đổi mật khẩu

 

1.2.6.3. Quản lý User:
 • Thêm, sửa, xóa các user con.
 • Cấp quyền cho user con quản lý nhóm Trạm theo khu vực, theo chức vụ. v.v…

 

1.2.6.4. Quản lý Trạm:

Thêm, sửa, xóa thông tin Trạm.

 • Quản lý lịch sử bảo hành bảo trì các Trạm.
 • Quản lý cảnh báo: quản lý các cổng I/O cho thiết bị GPS/GSM RTU.

 

Theo dõi trạng thái các Trạm:

 • Tình trạng hiện tại : điện nguồn, rò điện hay không.
 • Nhận cảnh báo nếu Trạm bị mất nguồn, bị rò điện
 • Phát cảnh báo tại Trạm qua loa/chuông khi cần báo động.
 • Các cảnh báo hiển thị trên màn hình và qua tin nhắn SMS.

 

Báo cáo thống kê trạng thái các Trạm:

 • Theo thời gian : hàng ngày, tuần, tháng
 • Thống kê tổng hợp : theo thời gian hoạt động, thời gian ngừng, thời gian có sự cố
 • Và các báo cáo tùy chọn khác …